نمایش 1–20 از 187 نتیجه

تیغ اره (6)

سری پیچگوشتی (14)

صفحه برش و سایش (94)

متعلقات ابزار بادی و پنوماتیک (6)

مته گرد بر (33)

مته و قلم (30)

ست سری پیچ گوشتی 19 عددی رونیکس مدل 5450

سری پیچ گوشتی و بکس 29 عددی رونیکس مدل 5451

ست سر پیچگوشتی و بکس 48 عددی رونیکس مدل 5452

سر پیچ گوشتی طلایی یک سر دو سو رونیکس مدل 5404

41,800 تومان

سر پیچ گوشتی طلایی یک سر چهار سو رونیکس مدل 5403

41,800 تومان

سر پیچ گوشتی طلایی دو سر چهار سو رونیکس مدل 5401

45,800 تومان

سر پیچ گوشتی یک سر دو سو رونیکس مدل 5433

33,800 تومان

سر پیچ گوشتی یک سر چهار سو یک سر دو سو رونیکس مدل 5431

38,800 تومان

سر پیچ گوشتی یک سر چهار سو رونیکس مدل 5432

33,800 تومان

سر پیچ گوشتی دو سر چهار سو رونیکس مدل 5435

54,800 تومان

سر پیچ گوشتی دو سر چهار سو رونیکس مدل 5434

49,800 تومان

سر پیچ گوشتی دو سر چهار سو رونیکس مدل 5430

38,800 تومان

سر پیچ گوشتی تیتانیوم یک سر چهار سو یک سر دو سو رونیکس مدل 5410

78,800 تومان

سر پیچ گوشتی تیتانیوم دو سر چهار سو رونیکس مدل 5409

78,800 تومان

دنباله گرد بر بزرگ رونیکس مدل 5251

329,800 تومان

دنباله گرد بر کوچک رونیکس مدل 5250

159,800 تومان

مته گرد بر بایمتال 127 میلی متری رونیکس مدل 5242

759,800 تومان

مته گرد بر بایمتال 125 میلی متری رونیکس مدل 5241

699,800 تومان

مته گرد بر بایمتال 114 میلی متری رونیکس مدل 5240

659,800 تومان

مته گرد بر بایمتال 102 میلی متری رونیکس مدل 5239

559,800 تومان