شاید احترام به مشتری و تلاش در کسب رضایت مشتری یکی از هدف های بسیاری از مجموعه ها باشد. اما این مهم در مجموعه آس ابزار مهم ترین اولویت و هدف قرار داده شده است. آس ابزار همانند سالیان گذشته در این حوزه همواره در تلاش بوده تا با ارائه محصولاتی بسیار با کیفیت همواره رضایت مشتری را کسب کرده و انتظارات ایشان را به طور کامل برآورده نماید.